De Organisatie
Mk St. Remigius Klimmen
De Organisatie
Mannenkoor 1956 - 2018
f
Mk St. Remigius   aangesloten bij:
Muziekcommissie 1. Cees Herijgers, voorzitter 2. Paul Mestrom, dirigent 3. Albert Hanzen, lid & notulant 4. Henk Koonen, lid 5. Sandy Wijnands, repetitor 6. Sjir Pisters, lid
Muziekarchief 1. Albert Hanzen 2. Jules Boshouwers
Organisatie
Vrienden van Remigius 	1.	Ger Meeuse, Voorzitter 	2.	Gied Nicolaes, secretaris 	3.	Ton Haubrich, penningmeester
Technische commissie 1. Lou Caubo 2. Hub Heijnen 3. Hub Theunissen 4. Hub Lambij
Presentator
Barbequefeest 1. Lou Caubo, coördinator
Jubileumcommissie  Remigius Diamant 1. Bestuur Mk St. Remigius
         Zingende mensen gelukkige mensen
volgende volgende vorige vorige
Lees onze: 
Bankrelatie Rabobank centraal Zuid-Limburg   IBAN-rek. nr: NL18 RABO 0125 9945 83   Kamer van Koophandel dossiernr:   40203351
Geestelijk Adviseur 1. Pater Jan Bos