Mannenkoor 1956 - 2018
Bestuursleden Mk St. Remigius
Mk St. Remigius Klimmen
Bestuur
Voor nadere details selecteert u het betreffende bestuurslid.
f
Mk St. Remigius   aangesloten bij:
Naam
Functie
Telefoon 
Woonplaats
Voorzitter 
06-51386214  
6343PB Klimmen 
Secretaris
045-5226618  
6414VV Heerlen
Penningmeester 
045-4053189
6343CE Klimmen
Bestuurslid 
045-4041747
6333CC Schimmert
Verv. Voorzitter
043-4591751 
6343EM Klimmen
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur
         Zingende mensen gelukkige mensen
volgende volgende vorige vorige
Lees onze: 
Bankrelatie Rabobank Centraal Zuid-Limburg IBAN-rek.nr: NL18 RABO 0125 9945 83  Kamer van Koophandel dossiernr:  40203351