Repetitor Sandy Wijnands
Mk St. Remigius Klimmen
Repetitor
Mannenkoor 1956 - 2023
f
Mk St. Remigius aangesloten bij:
S andy Wijnands, repetitor MK St Remigius uit Klimmen. Een repetitor begeleidt en ondersteunt het koor en solisten bij repetities en uitvoeringen. Een repetitor kan actief inspelen op de behoeften en kwaliteiten van een koor of solist, en onderscheidt zich daarin van een CD of andere opname. A ls 8 jarige kreeg Sandy zijn eerste keyboard. Als misdienaar geïnspireerd door voormalig Koster/organist Sjir Haemers, ontstond zijn belangstelling voor kerkorgel. Rond z’n 12 speelde hij lichte muziek, Sjir stimuleerde hem in het 4- stemming orgelspel met als resultaat dat Sandy op z’n 15 als “organist” zijn 1e mis mocht spelen. N a 5 jaar aspirant kerkorganist werd gekozen voor de conservatoriumstudie elektronisch orgel, als hoofdvak kerkorgel (docente Dorthy de Rooy) met als bijvak koordirectie (Jos Besselink) en katholieke kerkmuziek (Dr. Alphons Kurris). In 1996 behaalde hij praktijkdiploma katholieke kerkmuziek en in 1998 z’n diploma docerend musicus orgel, en koordirectie enkel als bijvak. Speelde na deze periode als gastorganist bij diverse Limburgse koren. N a zijn eindexamen verwaterde zijn carrière als organist, mede omdat hij een baan kreeg bij de voormalige PTT- post. Tussentijds actief in de lichte muziek ruim 12 jaar speelde hij als toetsenist in bands. Werd in augustus 2008 benaderd door Mk St. Remigius om als repetitor/ 2e dirigent te fungeren. We spreken nu van een win win situatie voor beiden. A ls actief lid, 1e tenor (solist) en repetitor heeft Sandy nieuwe muziek leren kennen zoals “opera”; voor een kerkmusicus iets totaal anders. Musiceren is een groeien leerproces. Met geduld werken aan koorscholing voor nieuwe leden, en steeds grensverleggend bezig met “amateur” zangers. Iets om een beroep van te maken, ja toch!
Zingende mensen gelukkige mensen
Lees onze:
Per 1 januari 2023 heeft Sandy ons koor vanwege persoonlijke redenen helaas moeten verlaten. We bedanken hem voor al het goeds dat hij ons koor heeft gebracht als vriend, zanger repetitor en 2e en vaak ook 1e dirigent.