Patroonsfeest
Mk St. Remigius Klimmen
Patroonsfeest
Mannenkoor 1956 - 2024
Feestdag Patroonsheilige
Patroonsfeest MK St. Remigius Klimmen 2012
Op zaterdag 6 oktober vierde het Mannenkoor uit Klimmen weer zijn jaarlijkse Remigiusfeest. Nadat ’s middag de huwelijksmis van Bart en Monique Winthagen - Bertram was opgeluisterd in de kerk in Wijlre, ontmoetten zangers, pianiste en dirigent elkaar ’s avonds weer in de vertrouwde omgeving van de Remigiuskerk, om samen te bedanken voor een fijn verenigingsjaar. Om de zangers van het koor die ons ontvallen zijn in de afgelopen jaren te gedenken, werd gewoontegetrouw na de Mis nog gezongen op het kerkhof, als altijd een zeer sfeervolle gebeurtenis in het licht van de schijnwerpers van de kerk. Daarna begaven koorfamilie en (ongeveer 20) vrienden zich naar het verenigingslokaal voor het tweede deel van de avond. Nadat wij samen genoten hadden van het voor ons geserveerde buffet, dat als vanouds zeer goed in de smaak viel, startte het officiële gedeelte en werd Piet Starmans, van de 2e Bassen, gehuldigd omdat hij 25 jaar zanger was. De eerste 20 jaren zong Piet bij Geulklank in Valkenburg aan de Geul en sinds 2007 is hij een gewaardeerde zanger van Mannenkoor St. Remigius. Na een korte, humoristische toespraak, prikte onze Praeses, Jo Bertholet, het speldje van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond (KNZV) op de smokingjas van Piet. Vervolgens werd, geheel volgens traditie, een muzikale aubade gebracht door het koor, waarna twee groepjes zangers met een ingestudeerde hulde, een muzikale terugblik maakten op de zangerscarrière van de jubilaris, daarbij begeleid door middel van piano en gitaar. Een optreden dat overigens niet onvermeld mag blijven is het miniconcert van Oscar Herijgers. Deze kwam aan het begin van de avond met zijn doedelzak de zaal binnenwandelen, wat zeer gewaardeerd werd. De rest van deze gezellige feestavond werd door dj Remy Geurts op voortreffelijke wijze van achtergrondmuziek voorzien. Het was weer een fantastisch feest, waarvoor onze hartelijke dank aan de organisatoren. GM
f
Mk St. Remigius aangesloten bij:
Zingende mensen gelukkige mensen
Remigiusfeest 2012
Lees onze: