Patroonsfeest
Mk St. Remigius Klimmen
Patroonsfeest
Mannenkoor 1956 - 2024
Feestdag Patroonsheilige
Patroonsfeest MK St. Remigius Klimmen 2011
Ook dit jaar vierde Mannenkoor St Remigius, een bijzonder Patroonsfeest. Maar liefst 2 zangers, Albert Hanzen en Jo Bertholet, vierden op zaterdag 1 oktober hun 50-jarig jubileum. De avond begon uiteraard met het zingen tijdens de H. Mis in de Remigiuskerk. Speciale gast in het koor was deze keer Ger Bertholet, die begeleid door het koor ‘d’r Voëgel’ zong. Ook Niek Braun was weer van de partij, om het koor met zijn djembé te begeleiden. Nadat het koor, als groet aan de overleden zangers, gezongen had op het Kerkhof, wandelde het gezelschap naar ’t Köppelke. Toen iedereen een plaatsje gevonden had werd het buffet geopend en konden de vele aanwezigen genieten van koude en warme gerechten. Daarna startte het officiële gedeelte van de avond. Albert Hanzen werd toegesproken door voorzitter Jo, die onder andere memoreerde dat Albert al enkele dagen langer in het Remigiuskoor zong en hem op enig moment overgehaald heeft mee te gaan. Albert is een groot deel van zijn muziek carrière bestuurlijk actief geweest binnen de vereniging en verder bij iedereen bekend als gedreven muziekcommissielid en archivaris. Aan het einde van de speech ontving Albert onder andere de gouden manchetknopen met het embleem van het Remigiuskoor en Riet ontving een mooie bos bloemen. Hierna was het de beurt aan Jo, plaats te nemen op de vierde stoel, naast zijn echtgenote Mia. De beschermheer van ons koor, Dieudonné Akkermans, nam de huldiging van Jo voor zijn rekening en dat deed hij op een bijzonder fijne manier. Onder andere werden bijzondere verdiensten van Jo aangehaald, maar ook enkele anekdotes, die de spreker waren toegespeeld of die hij uit eigen ervaring kon vertellen. Bijzondere verrassing was, dat Mia Heijmans, Jo vroeg, de gouden manchetknopen te dragen van Rien, die deze slechts éénmaal heeft kunnen gebruiken. Nadat aan echtgenote Mia Bertholet nog een mooie bos bloemen was overhandigd werd het woord gegeven aan Joos Truijen, de voorzitter van het KNZV Limburg, die beide jubilarissen, namens de Limburgse zangersbond, mocht onderscheiden met een bijzonder ereteken met oorkonde. Ter afsluiting van dit officiéle gedeelte werden door de zangers nog enkele stukken gezongen, waarna iedereen de gelegenheid had de jubilarissen en hun echtgenotes te feliciteren. Minder officieel, maar zeker zo leuk, waren daarna de optredens door respectievelijk de Baritons, de 2e Bassen en de leden van het bestuur. Bijzondere onderbreking was de overval, gepleegd door de ‘complicen’ van Oppe Bok, de Bokkenrijders van Klimmen. Na een door Cees Kleinman voorgelezen verklaring, die uitbundig bevestigd werd door de overige aanwezige Bokkenrijders, voor deze gelegenheid uitgedost met hoed en rode zakdoek, werd aan Jo Bertholet de eerste fles, speciaal voor de Bokkenrijders gebrouwen, Pouffe aangeboden. Dat het feest daarna nog enkele uren gezellig werd voortgezet, behoeft uiteraard geen nadere toelichting. GM
f
Mk St. Remigius aangesloten bij:
Zingende mensen gelukkige mensen
Remigiusfeest 2011
Lees onze: