Patroonsfeest
Mk St. Remigius Klimmen
Patroonsfeest
Mannenkoor 1956 - 2024
Feestdag Patroonsheilige
Patroonsfeest MK St. Remigius Klimmen 2010
Een gebeurtenis in Klimmen die zeker niet onvermeld mag blijven op de Website van Mannenkoor St. Remigius is het Remigiusfeest dat op zaterdag 2 oktober plaatsvond. 2010 is nl een bijzonder jaar voor het mannenkoor. Het feest werd ‘ingeluid’ met de gebruikelijke H. Mis, die door Pater Bos weer zeer sfeervol werd opgedragen; het koor zorgde voor de muzikale achtergrond. Daarbij kan niet onvermeld blijven dat voor het eerst door het Remigiuskoor één van de ‘Quatre Petit Prières (de saint François d'Assise, voluit)’ van Francis Poulenc (1899-1963) werd uitgevoerd en dat het koor bij het zingen van twee Afrikaanse liederen, naast onze Linda, muzikaal werd begeleid door Niek Braun, die zeer bedreven de Djembé bespeelde. Na op het kerkhof nog een muzikale groet te hebben gebracht aan onze overleden zangers, wandelde het gezelschap naar ’t Köppelke waar allereerst werd genoten van een voortreffelijk warm/koud-buffet. Terugkomend op mijn mededeling ’2010 een bijzonder jaar voor het Mannenkoor’: Het koor huldigde dit jaar nl maar liefst 5 jubilarissen: Beginnend bij het feest dat 2e Bas Rien Heijmans vierde: 50 jaar zanger!!! een binnen ons koor nog niet bereikte mijlpaal. Rien was 18 jaar toen hij met een aantal vrienden vanuit de toenmalige KAJ-jongeren toetrad tot het koor en zijn zangcarrière startte als 1e Tenor, hetgeen betekent dat zijn stem nogal gezakt is in de loop van 50 jaren. Zijn echtgenote Mia (geboren Bertholet en zus van…)heeft hij in die tijd ook leren kennen… Vader Charles was nl ook ‘van die partij’. ‘Dus mocht het….’, aldus Mia. Omdat Rien al twee speldjes heeft van het koor en op zijn smoking geen plaats is voor nog meer versierselen, werd hem een set gouden manchet-knopen aangeboden. Ere-lid Huub Horsman en de zangers Huub Lambij, Cor Smeets en Huub Theunissen werden gefeliciteerd met hun 40-jarig lidmaatschap en ontvingen daarvoor het gebruikelijke speldje met oorkonde van Jo Bertholet, onze zingende voorzitter. Vervolgens werden de jubilarissen nog gehuldigd door Wiel Heijman die namens het KNZV aanwezig was. Last but not least at all moet vermeld worden, dat Ab Lanting, de eerste Tenor die gedurende vele jaren onze muziekmappen op voortreffelijke wijze verzorgde, tot Lid van Verdienste werd benoemd. Nadat de zangers, onder leiding van dirigent Ger, nog enkele feestelijke liederen hadden gezongen kondigde (een kopie van?) André Rieu vervolgens het minder officiële gedeelte van de avond aan. Rien, Cor, Huub en Huub werden door hun zangersvrienden muzikaal onthaald. Al met al een zeer geslaagde avond. GM
f
Mk St. Remigius aangesloten bij:
Zingende mensen gelukkige mensen
Remigiusfeest 2010
Lees onze: