Albert Hanzen
Mk St. Remigius Klimmen
Lid Verdiensten
Mannenkoor 1956 - 2024
f
Mk St. Remigius aangesloten bij:
Lid van Verdienste 3 oktober 2015 Albert Hanzen Loate vieër mit dem beginne, ( toespraak: Jo Bertholet Remigiusavond 3 okt.) Ich hôb dat al ins iëder gezag, méh dat woar op ein besjloate vergadering. Bienoa geine van uch allemoal hat der ein idee van wievöäl tied der Albear Hanzen in der koar hat gesjtoake en nog sjtik! Eij klei bitteke es controleur biej de kascontrolecommissie. Eij bitteke mië in ein kortstondige besjtuursfunksie van 70-73, penningmeister van 73 tot 80, en van 1996 tot 2001 en eijendartig joar biej de meziekcommissie. Doa makde hea versjlage van vergaderinge, sjtèlde concert-programma’s mit same, heel de muziekcatalogus up to date, zôrgde dat edereijn op tied de muziek in zien map haw en dat de mappe vüër ’t concert ter plekke woare zoadat ze vüër ’t consear oetgedeild koste weare. Dan zôrgde hea ouch nog vüër breefkes mit de volgorde in de mappe. Hea hat aagegeave doa aan ’t begin van dit joar mit te sjtoppe. Wie gezag hôbbe viër hem doa toen vüër bedank. Ouch noa dat aafsjied bemeujt hea zich nog mit versjillende zake die eet vergeate moage weare. Vuer ’t besjtuur is hea emes dea positief kritisch mitdink en doa zunt viër mer wat bliej mit. Al zinge veer neet ummer de zelfde noate. Albear viër hôbbe besjloate das doe vanaaf noe Lid van Verdienste geneumd wüërs. De ongersjeiende oorkonde die doa biej hüërt kries doe hiejbiej. En natuurlik eij bleumke vüër ’t Riet omdat ’t dich zoalang heat loate gewaere.
Zingende mensen gelukkige mensen
Lees onze: