Dirigent 1956 t/m juni 1979
Mk St. Remigius Klimmen
Jan Dortu
Mannenkoor 1956 - 2024
f
Mk St. Remigius aangesloten bij:
Zingende mensen gelukkige mensen
Ere dirigent Jan Dortu 28 okt 1956 - 29 juni 1979 B ij het zilveren bestaansfeest dacht menige zanger terug aan de successen die werden behaald. V eel heeft het koor te danken aan Jan Dortu, die de eerste 23 jaren de dirigent van "St.-Remigius" was. Onder zijn bezielende leiding werd in korte tijd geschiedenis gemaakt. Door deelname aan Zangersdagen en concerten verwierf het koor bekendheid tot buiten de landsgrenzen. J an was een harde leermeester en een perfectionist, maar hiermede wist hij met zijn zangers muzikale prestaties te behalen. Met trots mag verwezen worden naar de prachtige resultaten op het Nederlands Koorfestival te Hilversum, waar in 1966 reeds de hoogste afdeling werd bereikt. Nog vers in het geheugen is de medewerking aan de plaatopnamen van het Kon. Nederlands Zangersverbond. Vanwege zijn vele verdiensten voor het mannenkoor "St.-Remigius" werd Jan Dortu bij zijn afscheid als dirigent op 29 juni 1979 door de leden met algemene stemmen tot eredirigent benoemd.
Lees onze: