Nieuws Nuujts
Mk St. Remigius Klimmen
Bijz. Moment
Mannenkoor 1956 - 2024
Bijz. Concerten en uitvoeringen
Bijz. momenten van MK St. Remigius Klimmen
Onderstaand kortbericht op de website van de gemeente Voerendaal Na een Voerendaal Adieu / Voerendaal tot ziens vertrok op zondag 20 september om ongeveer 18.00 uur de bus van Linden Tours met o.a. het Remigiuskoor, burgemeester Ed Sprokkel en wethouder Verbraak uit Dieue. Het moment waarop deelname van Voerendaal aan het ovenfeest te Dieue Pays de la Meuse ten einde liep. Remigiuskoor Het begon op zaterdagavond 19 september met een concert van het Remigiuskoor in de overvolle kerk van Dieue en het opluisteren van de Mis op zondag 20 september. Voor beide uitvoeringen volgde er een staande ovatie van het publiek. En daarna ging het ovenfeest van start. Ovenfeest Deelnemers uit Voerendaal, zoals galerie Witte met een presentatie van bewerking van mergelblokken, galerie Jasper met beelden en schilderijen, VVV Zuid-Limburg, wijngoed Fromberg, heemkunde vereniging Klimmen gingen vroeg aan de slag om hun stands in te richten. Gedurende de festiviteiten bleek hoeveel talenten en ambities er in Voerendaal zijn om in het buitenland de gemeente Voerendaal te vertegenwoordigen. Want je bent in een land waar de mensen een andere taal spreken, andere gewoontes hebben, de kat uit de boom kijken en zich afvragen wat wij daar komen doen. Het zuurvlees (waarvoor de ingrediënten door traiteur Quadakkers ter plekke waren geleverd) en de Limburgse vla (van bakkerij Deckers ) werden naar tevredenheid gepresenteerd. Continueren We werden hartelijk ontvangen en bij de officiële ontvangst werd duidelijk wat wij met Dieue gemeen hebben. Onder meer het feit dat ooit eens een vrouw uit Voerendaal hier na haar huwelijk is gaan wonen. Dit bezoek was een eerste kennismaking met elkaar. De contacten krijgen zeker een vervolg. Voor alle Voerendaalse koren ligt er nu al een uitnodiging tot uitwisseling in maart 2010. Wij, Jo Koenen, Ine Hellwig en Jo Bertholet gaan ons beraden over de wijze waarop wij deze contacten gaan continueren. Zodra er weer nieuws is, melden wij ons weer bij u. Dank Aan alle deelnemers uit Voerendaal, die spontaan hebben meegewerkt om deze buitenlandse reis mogelijk te maken. Een bijzonder woord van dank aan een tweetal personen, Doris Deckers en Hay Gielkens, die geholpen hebben bij het vertalen van Nederlandse teksten naar het Frans. Fotograaf Leon Smeets voor de foto`s die hij voor de expositie van de heemkunde vereniging ter beschikking stelde en als laatste een bijzonder woord van dank aan de organisator Traditions Meussiennes die ons als gastheer rijkelijk heeft ontvangen.
f
Mk St. Remigius aangesloten bij:
Zingende mensen gelukkige mensen
Concert Dieue sur Meuse 19 sept. 2009
Lees onze:
info: fotoboek info: fotoboek