Oud Nieuws Nuujts
Mk St. Remigius Klimmen
Oud Nuujts
Mannenkoor 1956 - 2024
Oud Nieuws Nuujts
Oud Nieuws Nuujts van MK St. Remigius Klimmen
Het was groot feest dit weekend in Valkenburg én Klimmen: Op vrijdag 27 april werd Jo Bertholet naar de Stationnerie in Valkenburg gelokt onder het mom van een bespreking met enkele leden van Stichting Oppe Bok. Omstreeks 12.00 arriveerde de Burgemeester van Valkenburg aan de Geul, de heer Eurlings, en werd Jo gevraagd mee te gaan naar een andere ruimte, waar zich inmiddels, behalve zijn echtgenote Mia een stevig gezelschap bevond waaronder, behalve de rest van de familie, een delegatie van het Remigiuskoor en Stichting Oppebok. Burgemeester Eurlings memoreerde dat Jo bekend staat als een persoon die zich voor veel goede dingen voor de gemeenschap inzette en inzet en dat al vele jaren achtereen met een nimmer nalatende energie. Het was tenslotte een bestuursdelegatie van het Remigiuskoor (waarvan Jo 50 jaar lid en 8 jaar voorzitter is) onder leiding van secretaris Cees Herijgers, die Jo heeft voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding. ‘Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd je te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.’ Met die woorden eindigde de toespraak van de Burgemeester en werden Jo, onder luid applaus de bijbehorende versierselen opgespeld. Met champagne werd tenslotte getoast en was er gelegenheid tot felicitatie. Opvallend aan de toespraak van Burgemeester Eurlings was, dat deze volledig, zonder papier te raadplegen werd uitgesproken. Hieruit blijkt vooral zijn grote betrokkenheid bij de inwoners van zijn gemeente. Op de wekelijkse repetitie van het koor werd Jo die vrijdag toegezongen. Maar het feest was nog niet voorbij: Zondagmorgen (28 april) werd het 40-jarig huwelijksfeest van Mia en Jo Bertholet gestart met een H. Mis in de HH Nicolaas en Barbara-kerk in Valkenburg, waarbij het Remigiuskoor voor de muzikale omlijsting zorgde. Na afloop zong het koor nog enkele liederen tijdens de receptie in Grand Hotel Voncken.
f
Mk St. Remigius aangesloten bij:
Zingende mensen gelukkige mensen
Jo Bertholet onderscheiden 27 april 2012
Lees onze: