Oud Nieuws Nuujts
Mk St. Remigius Klimmen
Oud Nuujts
Mannenkoor 1956 - 2024
Oud Nieuws Nuujts
Oud Nieuws Nuujts van MK St. Remigius Klimmen
f
Mk St. Remigius aangesloten bij:
Zingende mensen gelukkige mensen
2e Paasdag 25 apr 2011
Paasconcert 2011 Mannenkoor Sint Remigius heeft het zeer getroffen met de bevolking van Klimmen: hoewel het kerkbezoek in veel andere parochies in de loop van de jaren teruggelopen is, mag de St. Remigiuskerk in Klimmen zich toch nog steeds verheugen in een goed gevulde kerk bij speciale gelegenheden. Zo ook op deze mooie 2e paasdag in april. Met minder zangers, door vakantie en ziekte, maar zeer goed voorbereid, werd door de zangers van het Remigiuskoor de H. Mis van elf uur muzikaal opgeluisterd. Bij de intrede van de Geestelijken werd door de mannen van het koor (begeleid door pianiste Linda) het lied ‘Mächt’ger Gott’ ingezet en om de lof en eer aan de Machtige God meer kracht bij te zetten, werd door mijnheer Pastoor cs de omgeving van het altaar royaal met wierook gevuld. De zangers, dirigent en pianiste bevonden zich daar middenin, maar gelukkig heeft het de kwaliteit van ‘het optreden’ niet aangetast. Het koor kreeg zelfs muzikale ondersteuning, want de geestelijkheid bracht zelf ook enkele passende liederen ten gehore. Zo werd door het geestelijke duo bij het einde van de H. Mis, voorafgaande aan de zegen, het gebruikelijke ‘Ite, missa est’, gezongen (volgens de Tridentijnse ritus, vert. (bron Wikipedia) Gaat: het offer is voltrokken), waarna het koor, hierbij muzikaal weer begeleid door Niek Braun, afscheid nam van het kerk-publiek met het Afrikaanse ‘Sana, Sananina’. Na afloop van de H. Mis was er nog gelegenheid Jan Horsmans (2e Bas) te feliciteren met zijn gastoptreden bij de 1e Tenoren en daarna vertrok het gezelschap voor het gebruikelijke Paasbrood met koffie naar ’t Köppelke aan de Klimmenderstraat. GM
Lees onze: