Nieuws Nuujts
Mk St. Remigius Klimmen
Nieuws Nuujts
Mannenkoor 1956 - 2024
Actueel nieuws nuujts
Nieuws Nuujts van MK St. Remigius Klimmen
Van Clubblad tot ??? 22 maart 2013
f
Mk St. Remigius aangesloten bij:
Zingende mensen gelukkige mensen
Beste muziekvrienden, In 1998 namen enkele enthousiaste zangersvrienden een geweldig initiatief, ze stichtten de “Club van 50”. Mede dankzij deze initiatiefnemers en hun club konden wij in 2006 een spraakmakend jubileum met prachtige concerten vieren, waarvan velen genoten. Tijdens het achtjarig bestaan van deze club werden de clubleden ieder kwartaal geïnformeerd over “de Remigiusfamilie” en het Wel en Wee van het Remigiuskoor. Zoals de voorzitter van “de Club” toentertijd zei: “Meer over het Wel dan over het Wee”. Na afloop van ons gouden jubileum schreef ik een afscheidsbrief en dankwoord aan de “Founding Fathers” van de “Club van 50” en een welkomstwoord aan “de Vrienden van Remigius”. Gelukkig hebben we weer een trio enthousiaste leden bereid gevonden om onder een andere noemer dit geweldige initiatief voort te zetten. Onder aanvoering van de voorzitter van de jubileumcommissie Rien Heijmans gingen ook de secretaris van de “Club van 50” Gied Nicolaes en Leon Beckers aan de slag om “de Vrienden van Remigius” als familie te vormen. Ook dit initiatief slaagde en we hebben inmiddels alweer bijna acht jaar een geweldige vriendenclub. Na het afscheid van Rien werd Ger Meeüse aangetrokken om het trio te completeren. Ook de Vrienden communiceerden met hun achterban middels een informatieflyer. Als mannenkoor zijn wij trots op de Vrienden, die ons nogal wat extra mogelijkheden bieden. We hechten dan ook veel waarde aan een goede communicatie tussen koor en Vrienden. In de laatste jaren neemt ons ledenaantal weer toe, waardoor ook hier weer behoefte aan goede communicatie ontstaat. In overleg met “de Vrienden” en na suggesties van enkele leden gaan we een “ Remigius Familieblad” uitgeven. Zeker vermeldenswaardig is hierbij dat zich een “nieuw lid” van Remigius spontaan aanmeldde om de crew van de Vrienden te versterken middels zijn redactionele capaciteiten. Per 15 maart is Ton Haubrich het 4e bestuurslid van de Vrienden, welkom in “de club”. Leden, partners, ereleden, vrienden, laat u net als mij verrassen over de hoeveelheid Remigius informatie, die middels het nieuwe blad “what’s in a name” tot ons komt. Met muzikale groet, Jo Bertholet Voorzitter Mannenkoor “Sint Remigius”
Lees onze: