Pianiste: dec 1964 t/m febr 2008
Mk St. Remigius Klimmen
Wil Meurders
Mannenkoor 1956 - 2018
f
Mk St. Remigius   aangesloten bij:
         Zingende mensen gelukkige mensen
W il   begon   met   pianoles   toen   ze   zes   jaar   was.   Door   de   lessen   van   haar   oom   Joseph   Engels   in   Kohlscheid, wist   Wil   dat   ze   van   deze   hobby   haar   beroep   wilde   maken.   Ze   nam   lessen   bij   Henri   Heydendael   aan   de Heerlense    muziekschool    om    vervolgens    door    te    stromen    naar    het    Maastrichts    Conservatorium.    Daar studeerde ze piano bij Jean Antonietti voor de diploma's docerend én uitvoerend musicus.     D aarna   specialiseerde   zij   zich   in   het   begeleiden   en   in   kamermuziek.   Na   afronding   van   haar   studie   bleef   zij als   docente   nog   vele   jaren   aan   dit   conser­vatorium   verbonden.   Op   dit   moment   begeleidt   Wil   een   aantal koren   en   solisten.   Aan   `haar'   Remigius   is   zij   dit   jaar   al   40   jaar   verbonden.   In   de   zomer   van   1964   verhuisde Wil   naar   Klimmen.   Niet   veel   later   werd   zij   gevraagd   het   mannenkoor   te   ondersteunen   in   de   Kaptein   van Köpenick.   De   eerste   kennismaking   was   een   succes:   bij   de   verdere   instudering   en   uitvoeringen   van   deze komische    opera    verzorgde    Wil    de    begeleiding.    Verdere    hoogtepunten    in    de    concertenreeks;    talloze koffieconcerten,   concert   25,   40   en   50   jarig   jubileum   Remigius,   concert   25   en   40   jaar   pianiste   Remigius   en diverse   concertreizen   ook   met   solisten.   St.   Remigius   mocht   dus   ±   44   jaar   dankbaar   gebruik   van   de muzikale   kwaliteiten   van   hun   enige,   niet   te   missen,   vrouwelijk   lid:   als   begeleidster,   als   repetitor   voor   de tenoren en als lid van de muziekcommissie. W il bedankt voor deze bijzondere mooie jaren!  
P ianiste Wil Meurders dec 1964 t/m febr. 2008
volgende volgende vorige vorige
Lees onze: