Repetitor Sandy Wijnands
Mk St. Remigius Klimmen
Repetitor
Mannenkoor 1956 - 2018
f
Mk St. Remigius   aangesloten bij:
S andy Wijnands, repetitor MK St Remigius uit Klimmen. Een repetitor begeleidt en ondersteunt  het koor en solisten bij repetities en uitvoeringen. Een repetitor kan actief inspelen op de behoeften en kwaliteiten van een koor of solist, en onderscheidt zich daarin van een CD of andere opname.   A ls    8    jarige    kreeg    Sandy    zijn    eerste    keyboard.    Als    misdienaar geïnspireerd   door   voormalig   Koster/organist   Sjir   Haemers,   ontstond   zijn   belangstelling voor   kerkorgel.   Rond   z’n   12   speelde   hij   lichte   muziek,   Sjir   stimuleerde   hem   in   het   4- stemming   orgelspel   met   als   resultaat   dat   Sandy   op   z’n   15   als   “organist”   zijn   1e   mis mocht spelen.       N a    5    jaar    aspirant    kerkorganist    werd    gekozen    voor    de    conservatoriumstudie elektronisch   orgel,   als   hoofdvak   kerkorgel   (docente   Dorthy   de   Rooy)   met   als   bijvak koordirectie   (Jos   Besselink)   en   katholieke   kerkmuziek   (Dr.   Alphons   Kurris).   In   1996 behaalde   hij   praktijkdiploma   katholieke   kerkmuziek   en   in   1998   z’n   diploma   docerend musicus    orgel,    en    koordirectie    enkel    als    bijvak.    Speelde    na    deze    periode    als gastorganist bij diverse Limburgse koren. N a   zijn   eindexamen   verwaterde   zijn   carrière   als   organist,   mede   omdat   hij   een   baan kreeg   bij   de   voormalige   PTT-   post.   Tussentijds   actief   in   de   lichte   muziek   ruim   12   jaar speelde   hij   als   toetsenist   in   bands.   Werd   in   augustus   2008   benaderd   door   Mk   St. Remigius   om   als   repetitor/   2e   dirigent   te   fungeren.   We   spreken   nu   van   een   win   –   win situatie voor beiden. A ls   actief   lid,   1e   tenor   (solist)   en   repetitor   heeft   Sandy   nieuwe   muziek   leren   kennen zoals    “opera”;    voor    een    kerkmusicus    iets    totaal    anders.    Musiceren    is    een    groeien leerproces.    Met    geduld    werken    aan    koorscholing    voor    nieuwe    leden,    en    steeds grensverleggend   bezig   met   “amateur”   zangers.   Iets   om   een   beroep   van   te   maken,   ja toch!
         Zingende mensen gelukkige mensen
volgende volgende vorige vorige
Lees onze: