Pianiste Linda Smolenaers
Mk St. Remigius Klimmen
Pianiste
Mannenkoor 1956 - 2018
f
Mk St. Remigius   aangesloten bij:
N adat   onze   pianiste   besloot   na   veertig   jaar   op   te   stappen, ging   het   bestuur   op   zoek   naar   een   vervangster.   In   mei   2008 hadden     de     mannen     van     Remigius     een     verrassende ontmoeting . L inda    Smolenaers    werd    bereid    gevonden    zich    binnen    een maand   voor   te   bereiden   op   een   uitvoering   bij   de   Heivinken   in Genk.   We   hebben   over   en   weer   aan   elkaar   moeten   wennen, maar   inmiddels   voelt   Linda   zich   bij   ons   thuis.   Dirigent   en mannen    van    Remigius    weten    dat    de    begeleiding    weer    in goede   handen   is.   In   een   jaar   tijd   hebben   we   diverse   spraakmakende   uitvoeringen gegeven. I n   september   2009   wordt   daar   een   uitvoering   met   een   Belgisch   mannenkoor   en een   Belgische   harmonie   in   de   Borenburg   aan   toegevoegd.   Daarna   gaan   de   Mannen met   Linda   Voerendaal   presenteren   in   Dieue   sur   Meuse   in   Noord   Frankrijk.   Linda Smolenaers    studeerde    in    1994    als    docerend    musicus    af    aan    het    Maastrichts Conservatorium   bij   Joop   Celis.   Daarna   volgde   zij   enkele   jaren   privé-pianolessen   bij Jo   Dusseldorp   en   Barbara   Grajewska.   In   1996   behaalde   zij   haar   diploma   voor   de applicatiecursus Algemene Muzikale Vorming. V anaf   1991   geeft   zij   prive   pianolessen.   Dit   ontwikkelde   zich   tot   een   bloeiende lespraktijk.    In    deze    lespraktijk    organiseert    zij    ook    voorspeelmiddagen,    een muziekspeurtocht,   workshops   “Muziek   in   de   verf'”   ,   muziekexcursies,   enz.   Na   haar afstuderen   heeft   zij   diverse   koren   begeleid,   o.a.   het   Monulfus   en   Gondulfuskoor   uit Maastricht en het St. Caeciliakoor uit Ransdaal. M omenteel   heeft   zij   een   pianolespraktijk   in   Klimmen-Ransdaal.   Zij   verzorgt   ook de   V.I.O.­en   theorielessen   bij   fanfare   'les   amis   réunis'   in   Ransdaal   en   begeleidt   het St.    Caecliakoor    uit    Ransdaal    tijdens    de    zondagse    mis.    Sinds    2008    volgt    zij kerkorgellessen bij Hans Leenders in de O.L.V. basiliek in Maastricht. Begin 2016 besloot onze pianiste Linda Smolenaers na acht jaar trouwe dienst afscheid te nemen van ons koor.
L inda S molenaers
         Zingende mensen gelukkige mensen
volgende volgende vorige vorige
Lees onze: